تبلیغات
گومه شین - دانلود ترانه گومه شین + شعر
تاریخ : شنبه 14 بهمن 1391 | 08:44 ب.ظ | نویسنده : کاک هیوا
گومه شین

پیت ناخنکیندریم گومه شین، له خوبایی ئه ی گومه شین

ره نگه به وه ی شه پوله کانت به گرمه و لرفه و هاوار و هه ره شه 
گیژ ده خون خو به دیواری هه رولی شاخا ده ده ن
بایی بوبی و رفاند بیتت،
ئه و هاوری، ئاو هاو سه نگه ر، ئاو روله ی شیرین
ئه ی وه یشوومه ی نه هات به س له پیش چاوی
جاندارو په له وه ری به سته زمان ده ورو و پشتت خوبایی که
به قاقای ره ش به نیو چاوانی واگرژت ،
ئاوازی ده لووشم ده گوژم به ست خوین
وست به تاویک مه لوورینه گوی رادیره بزانه به گژکی داهاتووی بمناسه و به 
هه موو چومان و خه لیج و روخم بناسینه
له مپه ره که ی ده ریای دووکان که پیش به تو چه ن رووباری له تو به لرفه تر ده گری ده سکردم
ئه و که شتیه مه زنانه ی هه زار شه پولی سه رکیشی تو ده شیلی، ده سکردم
ئه و ئاگره ی که سته مکا ر هه لده قرچینی ده سکردم،
من کارگه رم من ره نجبه رم من ئینسانی تیکوشه ری جه نگاوه رم
پاش وه ی سه ری سه رکوتگه رم پان کردووه، ئه مجار دیمه سه رینی تو له خوبایی
شه رت بی وه ها بتبه ستمه وه به هاورازا به نشیوا
وینه ی ئه سپیکی ده سته مو به ده شت و ده را خوش ئازو
وابتبه م و بتگیرمه وه، له بن هه موو داریک هه موو بنچکیک دا،
چوک دابده ی سوجده ببه ی بو دار بو گول بو گه نم بو ئاوه دانی،
ده ستی ماندوو پر بکه ی له هه رزانی
له سه ر ده رکه ی خه یالی زیانه خوری و خنکاندن و مال ویرانی...

دانلود
طبقه بندی: شعر آهنگ، دانلود آهنگ،
برچسب ها: گومه شین، عکس ناصر رزازی، کاک ناسر، شعر گومه شین، عکس گومه شین، دانلود آهنگ گومه شین، دانلود آهنگ ناصر رزازی،


.: :.